M274.003

ZPĚTPROJEKTHISTORIE VOZUZÁKLADNÍ ÚDAJEKONSTRUKCERÁM-PODVOZKYDIESELTRAKCE-ELEKTROMRTVÝ MUŽ |

NAFTA, OLEJ A VODA


  Nafta

  Palivo je přivedeno z hlavní nádrže o objemu 530 litrů přes dvojitý hrubý filtr, dále přes jemný filtr k jednotlivým čerpadlům. Odpadová nafta od jednotlivých vstřikovacích ventilů je svedena do sběrné nádoby, stejně jako přebytečný olej a nafta od palivových čerpadel. Množství dodávané nafty reguluje podle zatížení výkonostní hydraulický regulátor firmy Jahns. Na rozvodové hřídeli je umístěna páka s odstředivým závažím, které při selhání hlavního regulátoru a překročení dovolených otáček narazí na ventil přívodu vzduchu pro vypínání naftových čerpadel. Použito je navíc zařízení, které umožňuje krátkodobé přetížení motoru (např. při jízdě do strmějšího kopce). Zařízení zvýší množství vstřikovaného paliva a tím lze zvýšit výkon motoru až o 10%.
  Vedle hlavní nádrže je ještě pomocná nádrž o objemu 100 litrů jako záloha.

  Olej

  Mazání je tlakové cirkulační. Slouží k mazání hlavních klikových ložisek, ojničních ložisek, ložisek rozvodových hřídelí a dalších pohyblivých součástí. K čerpání je použito dvojité zubové čerpadlo poháněné od zadního konce klikové hřídele hnacím kolem rozvodové hřídele. Jedno čerpadlo nasává olej přes filtr hrubých nečistot do chladiče oleje. Z chladiče nasává druhé čerpadlo olej a tlačí jej do hlavního mazacího potrubí v němž je umístěn redukční ventil, kterým lze regulovat tlak oleje resp. jeho množství. Kliková hřídel je provrtána kvůli odlehčení a těmito dutinami je olej tlačen do čepů zalomení hřídele a odtud trubičkou podél ojnice do pístního čepu. Přebytečný olej stéká do spodku základní skříně. Hlavní filtr oleje je dvojitý a v případě ucpání jedné sekce lze otočením kohoutu použít druhou.

  Voda

  Vodní pumpa je odstředivá, poháněná řetězem Renauld - Duplex. Voda je tlačena do nejnižších míst chladících prostorů válců. V nejvyšších místech přechází do hlav a dále do vodního prostoru výfukového potrubí. Vstřikovací ventily jsou chlazeny zvlášť a to vodou z hlav válců. Chlazení vody je prováděno chladiči umístěnými pod rámem vozu. Jsou opatřeny dvěma ventilátory poháněnými jedním elektromotorem. V zimě je voda chlazena v topných hadech vytápějících vůz.