M274.003

ZPĚTPROJEKTHISTORIE VOZUZÁKLADNÍ ÚDAJEKONSTRUKCEDIESELNAFTA-OLEJ-VODATRAKCE-ELEKTROMRTVÝ MUŽ |

RÁM A PODVOZKY


    Hlavní rám

    Hlavní rám vozu je svařen z tažených profilů v robustním provedení. Celý rám je zpevněn příhradovou konstrukci na níž je posazen mohutný "U" profil z něhož je vyroben i rám dveří zavazadlového oddílu. Na příhradové konstrukci jsou navařeny šikmé vzpěry sloužící zároveň jako nosníky sedaček v oddíle pro cestující. Ve strojovně je rám zpevněn nosníky pro uložení dieselového motoru s trakčním generátorem. Za předním podvozkem je pod rámem upevněn brzdový válec s pákami, vzduchovým rozvaděčem a pomocným vzduchojemem. Za ním jsou chladiče s ventilátory poháněnými elektromotorem, akumulátorová baterie a vzduchojemy. Po rámu jsou rovněž vedeny brzdové trubky, elektrické kabely a táhla ruční brzdy a řízení.


    Podvozky 1. série

    Vůz má dva dvounápravové podvozky, z nichž přední je běžný, umístěný pod strojovnou. Zadní podvozek je hnací a obsahuje dva trakční motory typu AD 3545cG. Rámy podvozků a příčné kolébky jsou vyrobeny z ocelové litiny. Na podvozcích je prostřednictvím otočných a podpěrných čepů uložen hlavní rám a vozová skříň. Kolébky jsou proti podvozkům odpruženy dlouhými listovými pružinami. Rámy podvozků jsou zavěšeny pomocí závěsů a vinutých pružin na dalších listových pružinách uložených na ložiskových domcích. Hlavní rám je na podvozcích uložen jedním otočným a dvěma podpěrnými čepy. Otočný čep podvozek pouze vede a na kolébce nesedí. Mezi podpěrnými čepy a jejich kluznými deskami je rovněž malá vůle. Mazání otočných a podpěrných čepů je zajištěno trubičkami od maznic umístěných vpředu na boku motoru a vzadu pod víkem v podlaze. Na ložiskových domcích jsou upevněna oka držící táhla tlumičů vertikálních kmitů. Ve spodní části podvozku jsou umístěny tlumiče výkyvů. Na zadním podvozku jsou umístěny čtyři písečníky ovládané vzduchem s řidičského stanoviště. Plnění písečníků se provádí zevniř vozu po odklopení příslušných vík v podlaze oodílu pro cestující.    .