MODRÉ ŠÍPY KMD ž.s.
ZPĚTODKAZY |

IMPRESUM

  Zdroje informací a literatura:

  Archiv Škoda Plzeň
  Ing. Miloslav Michálek - Dieselovy motory ČSD
  Škoda Plzeň - Popis, obsluha a údržování vozu
  Vstřikovací čerpadla Bosch PF - technické listy výrobce
  Ing. Emanuel Rost - Kolejové motorové vozy
  Olav Kettner - Knorr bremse
  Jiří Caska - Motorové vozy ze Škodovky
  Zdeněk Ledr - archiv, poznámky, nákresy a fotografie

  Informace jsou průběžně doplňovány a upřesňovány,
  může samozřejmě dojít k chybě nebo nalezení dosud
  neznámých údajů a proto předem děkujeme
  za každé upozornění či doplnění.