M274.003

ZPĚTPROJEKTHISTORIE VOZUZÁKLADNÍ ÚDAJEKONSTRUKCERÁM-PODVOZKYDIESELNAFTA-OLEJ-VODATRAKCE-ELEKTRO |

MRTVÝ MUŽ


    Bezpečnostní zařízení soustavy Brown - Boveri

    Zařízení též zvané jako "Mrtvý muž" slouží k vypnutí proudu do trakčních motorů a uvádí v činnost tlakovou brzdu v případě, když řidič při jízdě omdlí nebo opustí stanoviště. Řidič je za jízdy nucen neustále držet stisknutý pedál nožního spínače nebo tlačítko na řídícím pultě. Rychlobrzda je uvedena do činnosti po ujetí cca 120 m. Řidič má možnost v případě potřeby odběhnout k levému oknu, když pustí pedál nebo tlačítko zařízení se aktivuje, po 60 m jízdy se rozezvučí bzučáky na obou stanovištích a po dalších 60 m zaúčinkuje rychlobrzda. Když během této doby opětovně stiskne pedál nebo tlačítko, zařízení se vrátí do nulové polohy a nezaúčinkuje. Dojde-li však k zaúčinkování a řidič po té spínač stiskne, vůz odbrzdí a je možno dál pokračovat v jízdě. Jestliže je však zařazen na kontroléru jakýkoliv jízdní stupeň, stykače trakčního obvodu již nesepnou. Pak je třeba vrátit kontrolér do nulové polohy a znovu zapnout. Bezpečnostní zařízení je možno vyřadit z činnosti kličkou, která je normálně zaplombována. Zařízení je umístěno na předním stanovišti pod levým stolkem vlakvedoucího a poháněno od hřídele rychloměru.

    Popis funkce zařízení

    V jízdní poloze elektromagnet sepnutý pedálem nebo tlačítkem drží páku na níž je usazeno ozubené kolo v horní poloze. Při uvolnění pedálu nebo tlačítka ozubené kolo zapadne do záběru šnekového kola poháněného od nápravy a běží doba při níž je možno stav anulovat. Ozubené kolo se pootáčí a po ujetí příslušné vzdálenosti dochází k aktivaci houkačky. Po další ujeté dráze sepne kontakt, který rozpojí trakční obvod, vypustí vzduch z hlavního potrubí a vůz zastaví.